< News & Insights
/ desembre, 2018
La Marató de TV3: Totes les activitats que estan passant diumenge a Barcelona

Aquest diumenge 16 de desembre, l’equip de Sharify, startup de Barcelona Activa, ha preparat una versió especial del mapa en viu de Barcelona per La Marató de TV3. Aquesta mostrará una àmplia selecció d’activitats benèfiques que tindran lloc a la ciutat.

La ciutadania ha pres la iniciativa d’organitzar més de 3.500 activitats. Concerts, competicions esportives, festivals, caminades i menjars dinars populars, entre d’altres.

El mapa en viu de l’app Sharify permet descubrir fàcilment què succeeix a Barcelona ja que mostra els esdeveniments d’oci i cultura dels millors locals, des de bars fins a galeries d’art, passant per concerts i festes. A més, els usuaris poden publicar els seus propis esdeveniments i unir-se als plans d’altres usuaris.

La Marató de TV3 no només recapta xifres espectaculars de diners destinats a finalitats socials i científiques, sinó que té una capacitat única de mobilitzar la societat de manera transversal. Davant d’un projecte d’aquestes característiques, a Sharify aportem el nostre gra de sorra donant visibilitat a actes benèfics.

mapa-en-viu-la-marato-de-tv3-sharify


(SP)

Este domingo 16 de diciembre, el equipo de Sharify, startup de Barcelona Activa, ha preparado una va versión especial del mapa en vivo de Barcelona por La Marató de TV3. Ésta mostrará una amplia selección de actividades benéficas que tendrán lugar en Barcelona.

La ciudadanía ha tomado la iniciativa de organizar más de 3.500 actividades. Conciertos, competiciones deportivas, festivales, caminatas y comidas populares, entre otras.

El mapa en vivo de la app Sharify permite descubrir fácilmente lo que ocurre en Barcelona ya que muestra los eventos de ocio y cultura de los mejores locales, desde bares hasta galerías de arte pasando por conciertos y fiestas. Además, los usuarios pueden publicar sus propios eventos y unirse a los planes de otros usuarios.

La Marató de TV3 no solamente recauda cifras espectaculares de dinero destinado a fines sociales y científicos, sino que tiene una capacidad única de mobilizar a la sociedad de manera transversal. Ante un proyecto de estas características, en Sharify aportamos nuestro grano de arena dando visibilidad a eventos benéficos.


(ENG)

This Sunday, December 16, the team of Sharify, startup of Barcelona Activa, has prepared a special version of the live map of Barcelona by La Marató de TV3. This will show a wide selection of charitable activities that will take place in Barcelona.

Citizens have taken the initiative to organize more than 3,500 activities. Concerts, sports competitions, festivals, hikes and popular meals, among others.

The live map of the Sharify app allows you to easily discover what is happening in Barcelona as it shows the leisure and cultural events of the best places, from bars to art galleries to concerts and parties. In addition, users can post their own events and join the plans of other users.

La Marató de TV3 not only collects spectacular amounts of money destined for social and scientific purposes, but also has a unique ability to mobilize society transversally. In front of a project of these characteristics, in Sharify we contribute our grain of sand giving visibility to beneficial events.